Årsmöte 2020

Kallelsen till årsmöte för Gårdsföreningen för Skräddartorp och Näset lördagen den 21 mars 2020 kl 11:00 på Skräddartorp (om snödjupet tillåter, annars på annan plats).

Vid årsmötet har alla medlemmar närvaro‐ och yttranderätt. Alla som är intresserade av föreningens verksamhet har närvaro‐ och yttranderätt, men däremot inte rösträtt.

Betalande medlemmar har rösträtt enligt följande:

Juridiska personer (föreningar):
upp till 50 medlemmar ger rätt till två ombud
51 – 100 medlemmar ger rätt till tre ombud
101 eller fler medlemmar ger rätt till fyra ombud

Fysiska personer (privatpersoner) har en röst per person.

Medlemmar som vill få ett ärende behandlat av årsmötet ska lämna sina förslag eller frågor tillsammans med en kort beskrivning till styrelsen senast lördagen den 29 februari 2020 (ja, det är skottår i år).

Handlingar till årsmötet kommer att finnas tillgängliga en vecka innan årsmötet och skickas ut på beställning. Samtliga handlingar kommer att finnas tillgängliga upptryckta vid årsmötet.

Efter årsmötet bjuder gårdsföreningen på lunch. Den som vill äta lunch måste anmäla detta i förväg via e-post till info@skraddartorp.se, eller genom en kommentar till evenemanget i Gårdsföreningens grupp på Facebook, O.S.A. senast fredagen den 13 mars 2020, så att mat finns för alla som anmält att de vill äta lunch. Kom ihåg att uppge om du är t.ex. vegan, vegetarian, intolerant och/eller allergisk mot något o.s.v.

Varmt välkommen,
Styrelsen för Gårdsföreningen för Skräddartorp och Näset