Årsmöte 2021

Lördagen den 13 mars 2021 kl 14:00 går detta årsmöte av stapeln, i år på distans på en digital plattform på en dator/platta/mobil i din direkta närhet. Vi återkommer närmare årsmötesdagen med vilket digitalt medie det blir.

Vid årsmötet har alla medlemmar som har betalat sin medlemsavgift för år 2021 närvaro‐ och yttranderätt. Alla som är intresserade av föreningens verksamhet har närvaro‐ och yttranderätt, men däremot inte rösträtt.

Betalande medlemmar har rösträtt enligt följande:
Juridiska personer (föreningar):
upp till 50 medlemmar ger rätt till två ombud
51 – 100 medlemmar ger rätt till tre ombud
101 eller fler medlemmar ger rätt till fyra ombud
Fysiska personer (privatpersoner) har en röst per person.

Medlemmar som vill få ett ärende behandlat av årsmötet ska lämna sina förslag eller frågor tillsammans med en kort beskrivning till styrelsen senast lördagen den 20 februari 2021, helst via mail till styrelse@skraddartorp.se.

Handlingar till årsmötet kommer att finnas i digital form en vecka innan årsmötet.

Varmt välkommen till årets årsmöte på distans hälsar,
Styrelsen för Gårdsföreningen för Skräddartorp och Näset
genom
Erik Lundgren, ordförande