Gårdsföreningen

Artiklar eller sidor som rör gårdsföreningen

Årsmöte 2020

Kallelsen till årsmöte för Gårdsföreningen för Skräddartorp och Näset lördagen den 21 mars 2020 kl 11:00 på Skräddartorp (om snödjupet tillåter, annars på annan plats).

Vid årsmötet har alla medlemmar närvaro‐ och yttranderätt. Alla som är intresserade av föreningens verksamhet har närvaro‐ och yttranderätt, men däremot inte rösträtt.

Betalande medlemmar har rösträtt enligt följande:

Subscribe to RSS - Gårdsföreningen