Välkommen till Skräddartorp

Skräddartorp är en självförvaltande friluftsgård i hjärtat av Bergslagen. Platsen ligger i Malingsbo-Klotens friluftsområde i Smedjebackens kommun, 2,5 mil från Ludvika. Här finns gott om vandringsleder och vindskydd, paddelvatten, forsar och fiske.

Skräddartorp består av två gårdar, Norra Skräddartorp och Näset. Båda platserna ligger nära varandra och kan hyras var för sig eller tillsammans.

Skräddartorp lämpar sig för aktiviteter som allmänt friluftsliv, läger, hajker, orientering, naturkunskap, kulturhistoria, mm. Här finns också stora möjligheter till olika hantverk som växtfärgning, smide (det finns smedja), kolning, slöjd, mm. Gården går även bra att använda vintertid.

Sedan 2013 drivs verksamheten av den ideella föreningen "Gårdsföreningen för Skräddartorp och Näset". Mellan 2013 och 2021 arrenderade föreningen gårdarna av equmenia men våren 2021 köpte föreningen fastigheterna och äger nu både Skräddartorp och Näset.